Disclaimer

Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt V.O.F. Elrecom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan noch voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van gestuurde e-mails of andere elektronische berichten. Tenzij expliciet anders is aangegeven behoren alle rechten en informatie toe aan V.O.F. Elrecom, inclusief copyrights en intellectuele eigendomsrechten. Het is gebruikers toegestaan kopieën te maken voor hun eigen persoonlijk gebruik. Ander gebruik, bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden, is verboden tenzij V.O.F. Elrecom daarin uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd.

Privacyverklaring

V.O.F. Elrecom houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van eigen medewerkers gebruikt worden, voor het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan ons. Deze website kunt u anoniem raadplegen. V.O.F. Elrecom verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Indien u het contactformulier invult, worden uw gegevens gebruikt voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie. Lees ook onze privacyverklaring voor meer informatie.